Dargah-Gate

Stichting Dargah

Dargah

Gegevens Stichting

  1. Naam stichting: Stichting Dargah
  2. KvK-nummer: 34125090
  3. Fiscaal nummer: 814039273
  4. Contact gegevens: Raaphorstlaan 25 F 424,  2245 BH Wassenaar, 070 3040446
  5. Bestuurssamenstelling: P.J. Smits, voorzitter, L.B.E.W. van der Putt, secretaris
    M.J.A.G. Voestermans, penningmeester
  6. Bankrekeningnummer: NL52 TRIO 0379 3051 86 Stichting Dargah, Den Haag
  7. RSIN nummer: 814039273
  8. Ingangsdatum ANBI status: 14 april 2004

Beleidsplan en financieel jaarverslag

 

Beleidsplan 2021

Bezoldigingsbeleid 2021

Jaarrapport 2020

Rekening baten en lasten 2020

Activiteiten rapport 2020

Financieel jaarverslag 2019