Dargah-Gate

Stichting Dargah

Dargah

Hazrat Inayat Khan

Doelstellingen

In de oprichtingsacte van de Stichting (artikel 3) staat de volgende doelstelling geformuleerd:

  1. het geven van steun aan onderwijs- en vormingsprojecten, waaronder een informele school ten behoeve van kansarme kinderen uit achter gestelde kringen, krottenwijken en vluchtelingenkampen;
  2. het geven van steun aan projecten ten behoeve van vrouwenemancipatie en verwante doelen, zoals zogenoemde “income-generating” projecten en onder meer door het geven van opleiding in handvaardigheden;
  3. het geven van steun aan muziekvorming, in het bijzonder van kinderen als bedoeld sub, en van (jonge) getalenteerde musici; in het bijzonder gericht op de spirituele grondslag van de muziek;
  4. het geven van steun aan andere verwante projecten in de geest van de Soefi Boodschap van liefde, harmonie en schoonheid en van interreligiositeit.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het inzamelen en beheren van schenkingen, erfstellingen en legaten ten behoeve van onder andere het sociaal-culturele werk van de Hazrat Inayat Khan Memorial Trust, gevestigd te New Delhi, India, en instellingen met verwante of daaruit afgeleide doelstellingen.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Amsterdam onder nummer 34125090.