Dargah-Gate

Stichting Dargah

Dargah
Hazrat Inayat Khan

Stichting Dargah

De Stichting Dargah ondersteunt sociaal en cultureel werk bij de dargah van de Indiase mysticus en musicus Hazrat Inayat Khan (1882-1927). Een Dargah is een plaats waar een soefiheilige of -meester is begraven. Het is een plaats voor bezinning en meditatie, maar ook een centrum dat zich richt op het welzijn van de buurt. Met dit laatste doel voor ogen is Stichting Dargah opgericht.

De Stichting Dargah is opgericht in 1999. Maar de activiteiten voor de buurt begonnen veel eerder. In de zeventiger jaren werden er vanuit het oude gebouw rond de Dargah al activiteiten ontplooid. Deze werkzaamheden hebben uiteindelijk geleid tot de volgende projecten:

  • Voor vrouwen uit de buurt is jaren geleden een ‘income-generating project’ gestart. Zij leerden onder meer traditioneel borduren (zardosi, goud- en zilverdraad werk). Doel was verbetering van de economische en culturele positie van de vrouwen. Inmiddels is dit geëvolueerd tot een project waarbij vrouwen borduur- en naaiproducten maken en die verkopen in een winkeltje vlakbij de Dargah.
  • Informele muziekschool voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Zij leren in groepjes traditionele liederen zingen die al eeuwen in de buurt worden gezongen.
  • De Hazrat Inayat Khan Music Academy is een muziekschool waar op meer individuele basis traditionele Indiase zang wordt onderwezen aan jongvolwassenen. Ook organiseert de Academy workshops en concerten toegespitst op de Indiase klassieke muziek. De Academy levert ook bijdragen aan concerten die tijdens de Urs (sterfdag van Soefi Inayat Khan) worden gegeven.

De stichting geeft financiële ondersteuning aan deze activiteiten. Indien nodig draagt de Stichting ook bij aan het onderhoud of de inrichting van de gebouwen of aan acute medische hulp voor degenen die dat behoeven.

De activiteiten van de stichting in Delhi worden uitgevoerd in de gebouwen van de Hazrat Inayat Khan Memorial Trust (de gebouwen bij de dargah van Hazrat Inayat Khan), en worden geleid door dr. Farida Ali. De stichting is verantwoordelijk voor de financiering van de projecten, de Trust en met name dr. Farida Ali zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de werkzaamheden.